Volgens Vos
Thema's

OVER DROMEN OVER GELOVEN OVER PROEVEN OVER TIJD
New!
David Sykes_Faux Food
quote-left quote-right

De gebruiker of het niet-te-stoppen voortschrijdend inzicht

Recent stak ik mijn hoofd zeven dagen lang in de wolken. Zoals het spreekwoord zegt: 'Zo gelukkig zijn dat je niet goed oplet'. Als je niet gemerkt hebt dat ik daar mee bezig was, dan zie je dag 1 hi ...
quote-left quote-right

Het langste ei(nd). Creativitijd in nieuwe verdienmodellen.

Het is een subtiel verschil. Onhoorbaar maar met verstrekkende gevolgen. Het leven leiden hoort zich net zo aan als het leven lijden. Maar zodra je oog op beide variaties valt ontstaat de ruimte om ...
quote-left quote-right

Het is tijd schatje

We vechten tegen de klok. Rennen van afspraak naar afspraak. Gejaagd door de tijd die langzaam, maar onveranderlijk en onverbiddelijk verder tikt. In een broekzak of aan een pols dragen wij de tijd ...